Specijalni uvezi

Specijalni uvezi
Specijalni uvezi

U specijalne uveze spadaju svi uvezi koji su po nečemu specifični ili posebni.

U procesu izrade takvih knjiga posebnu pozornost pridajemo Vašim željama i zamislim i pokušavamo svaku vašu ideju pretvoriti u proizvod. Kod takvih knjiga najvažnija je izrada proba i maketa, gdje odmah uočavate funkcionalnost i kvalitetu proizvoda.

Specijalni uvezi

Tu se kombiniraju materijali i tehnike uveza koje nisu specifične u grafičkoj industriji (drvo, staklo, metal, plastika, magneti i sl.).

Jelovnici i vinske karte često su takva kombinacija.

 

Specijalni uvezi:

  • vinske karte
  • jelovnici
  • mape
  • integralni uvezi
Specijalni uvezi
Specijalni uvezi
Specijalni uvezi