Pojedinačni uvezi

Katalog materijala

Uveze radimo brzo i kvalitetno u materijal koji izaberete iz kataloga, s foliotiskom naslovnice i hrpta u željenoj boji folije. Sve to možete dobiti kroz nekoliko sati ako vam je potreban hitan uvez.

Pojedinačni uvezi

Uvez poslovnih knjiga i narodnih novina i ostalu poslovnu dokumentaciju radimo prema vašim željama i mogućnostima.  Na koricama tehnikom zlatotiska utiskujemo naslov knjige i Vaš logo.

Stare knjige popravljamo tako da knjige ponovno izgledaju kao nove. Časopise šivamo da budu čvršći i tako spajamo u jednu ili više knjiga.

Za svaki uvez, izbor materijala iz kataloga.

Diplomske, magistarske i doktorske radimo vrlo brzo, mogu biti gotovi kroz nekoliko sati, kontaktirajte nas.

Pojedinačni uveziPojedinačni uvezi

Usluge pojedinačnog uveza:

  • diplomski radovi
  • magistarski radovi
  • doktorski radovi
  • narodne novine
  • časopisi
  • preuvezivanje starih knjiga
  • poslovna dokumentacija